Escuchar

Otras publicaciones

 • Bibiloni, Gabriel. , "La e àtona en el català de Mallorca", Estudis de llengua i literatura catalanes en honor de Joan Veny. España, 1998. Capítulo de libro.
 • Bibiloni, Gabriel. , "L'interposizione delle lingue dominanti nella introduzione di neologismi nelle lingue subordinate. Il caso del catalano", Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. España, 1998. Capítulo de libro.
 • Argenté, Joan; Bibiloni, Gabriel. , "Una enquesta sociolingüística als Països Catalans", Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona 24 i 25 d'abril de 1997. España, 1998. Capítulo de libro.
 • Bibiloni, Gabriel. , "Pròleg", Resolguem Dubtes. Eliseu Climent Editor. España, 1998. Capítulo de libro.
 • Alomar, A. I., Bibiloni, Gabriel; Corbera, Jaume; Melià, Joan. , "La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic". España, 1998. Libro.
 • Melià, Joan. , "Palma i pobles: les dues cares de la situació lingüística a Mallorca", Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. España, 1998. Capítulo de libro.
 • Corbera Pou, J.. , "L'aportació dialectal itàlica al lèxic alguerès", XXI Congresso Internazionale di Lingüistica e Filologia Romanza. Alemania, 1998. Capítulo de libro.
 • Corbera Pou, J.. , "Les denominacions alguereses dels mamífers no domèstics, els rèptils i els petits invertebrats no artròpodes", La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo.. Italia, 1998. Capítulo de libro.
 • Corbera Pou, J.; Montoya Abat, B.. , "Conversa amb Mn. Bartomeu Mulet Ramis. Sineu, 8 de maig de 1998", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1998. Publicaciones multimedia.
 • Torres Torres, M., Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Mn. Joan Marí Cardona i Mn. Josep Planells Bonet. Sant Rafel de la Creu, 20 de novembre de 1998", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1998. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Francisco Colom, Maria Marroig, Francisca Deià. Deià, 22 de maig de 1998.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1998. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Tertúlia amb Tonina Antich, Tonina Vidal, Coloma Llopis, Catalina Antich, Damiana Artigues.Felanitx, 3 de juliol de 1998.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1998. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Antoni Fuster, Bartomeu Flequer, Antoni Danús, Antoni Picazo. Artà, 29 de juliol de 1998.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1998. Publicaciones multimedia.
 • Torres Torres, M., Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Francesc Bonet Redolat i Enric Mayans Tur. Eivissa, 20 de novembre de 1998.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1998. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J., Montoya Abat, B.,. , "Conversa amb Joana Reynés Quintana i Josep Maria Quintana Bauzà. Palma, 21 de desembre de 1998", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1998. Publicaciones multimedia.
 • Montoya Abat, B.; Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Catalina Valls Aguiló i Teresa Coll Vich. Palma, 27 de novembre de 1998.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1998. Publicaciones multimedia.
 • Antoni Artigues i Rosa Calafat. , "Ecologia lingüística". España, 1998. Libro.