Escuchar

Otras publicaciones

 • Bibiloni, Gabriel. , "La llengua estàndard en una situació de normalitat", El Català. Un debat a finals del segle XX. De la normalització a la normalitat. La Busca Edicions. España, 1999. Capítulo de libro.
 • Alomar, Antoni I.; Gabriel Bibiloni; Jaume Corbera; Joan Melià. , "La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic". España, 1999. Libro.
 • Morey, J.; Melià Garí, J.; Corbera Pou, J.. , "Frases i texts. Exercicis d'autocorrecció de llengua catalana". España, 1999. Libro.
 • Alomar, Antoni I.; Joan Melià. , "Proposta de model de llengua per a l'escola de les Illes Balears". España, 1999. Libro.
 • Morey, Jaume; Joan Melià; Jaume Corbera. , "Frases i texts". España, 1999. Libro.
 • Melià, Joan. , "La situació lingüística a les Illes Balears: estat crític", La llengua catalana al tombant del mil·leni. España, 1999. Capítulo de libro.
 • Corbera Pou, J.. , "La interferència castellana en el mallorquí popular del XIX segons la llengua de les rondalles de Mn. Antoni M. Alcover", Actes de l'XI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. España, 1999. Capítulo de libro.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Joan Estades Enseñat, Antònia Castanyer Colom, Antònia Ramis Bennàsser, Jaume Enseyat Julià, Josep Morell González, Ramon Ripoll VanrellVanrell. Sóller, 9 d'abril de 1999", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.; Montoya Abat, B.. , "Conversa amb Sebastià Brunet Pascual, Norberto Viñas Monseguí, Catalina Massanet Carrió. Son Servera, 14 de maig de 1999", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Margalida Ferrà Ensenyat, Guillem Pujol Ferrà, Bartomeu Bosch Palmer. S''Arracó, 16 de juliol de 199.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Joan Miquel Morey i Pere Josep Gayà Nadal. Manacor, 12 de febrer de 1999.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Antoni Sastre Gayà, Miquel Company Bauçà i Miquel Bauçà Nigorra. Sant Joan, 5 de març de 1999", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Miquel Ripoll Marroig i Pere Coll Mas. Deià, 1 de desembre de 1999", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.; Montoya Abat, B.. , "Conversa amb Bartomeu Fuster Massanet i Jaume Fuster Massanet. Cala Rajada, 14 de maig de 1999.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.; Montoya Abat, B.. , "De sabates i de sabaters. Conversa amb Jordi Coll, Simó Martorell i Maria Planas. Inca, 21 de maig de 1999", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.; Montoya Abat, B.. , "Conversa amb Sor Margalida Riutord Mestre i Sor Isabel Genovard Ferrer. Palma, convent de Santa Magdalena, 2 de juliol de 1999", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 1999. Publicaciones multimedia.
 • CALAFAT, Rosa. , "Sociolingüística per a Mestres", Sociolingüística. España, 1999. Libro.
 • CALAFAT, Rosa. , "Sabotatge a la llengua catalana", Pròleg de Ramon Barnils. España, 1999. Libro.