Escuchar

Otras publicaciones

 • Bibiloni, Gabriel. , "La llengua catalana a les Illes Balears [resum de la intervenció]", Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1997. España, 2000. Capítulo de libro.
 • Melià, Joan. , "La problemàtica de l'adaptació dels llibres de text", I Congrés de Llengua i Ensenyament a Mallorca. España, 2000. Capítulo de libro.
 • Melià, Joan. , "La llengua catalana avui. Presentació", Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. España, 2000. Capítulo de libro.
 • Corbera Pou, J.; Montoya Abat, B.. , "La utilitat dels enregistraments audiovisuals per a l'estudi del llenguatge no verbal", Pusch, Claus D. (Hrsg.): Katalanisch in Geschichte und Gegenwart. Sprachwissentschaftliche Beiträge - Estudis de lingüística. Alemania, 2000. Capítulo de libro.
 • Corbera Pou, J.. , "Caracterització del lèxic alguerès. (Contribució al coneixement del lèxic alguerès modern)". España, 2000. Libro.
 • Corbera Pou, J.. , "Pasado y presente de la lengua catalana", Dhingra, A.; Bassa Martín, R. (a cura de), La literatura catalana contemporánea (desde 1939). Una aproximación. India, 2000. Capítulo de libro.
 • Corbera Pou, J.. , "Conversa amb Catalina Torrandell Cortès, Catalina Vives Ferrer, Teresa Ribot Riusec, Magdalena Martorell Cifre. Pollença, 20 de gener de 2000", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Josep Torrents Guardiola, Bàrbara Torrents Guardiola, Antoni Llabrés Villalonga, Jaume Pons Gayà. Binissalem, 21 de gener de 2000", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Francesc Nebot Brunet, Bernat Massanet Bauzà, Llorenç Bennàssar Gomila. Son Servera, 7 de juliol de 2000", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Bàrbara Matas Sastre, Joan Matas Sastre, Antònia Bauçà Gayà. Sant Joan, 21 de juliol de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Maria Negre Rayó, Maria Mestre Ferrer, Aina Alzamora Amorós, Aina Amorós Quetglas. Artà, 12 de setembre de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Joaquim Cortès Fuster, Pere Llobera Fiol, Bartomeu Ferrer Llobera. Inca, 20 d'octubre de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Gabriel Barceló Bover. Manacor, 17 de novembre de 2000", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J., amb al col·laboració de Bel Cerdà.. , "Conversa amb Manuela Bernabeu Blanco i Vicenta Clapés Serra. Palma, 21 de novembre de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Andreu Obrador Soler i Francisca Barceló Maimó. Cas Concos, 24 de novembre de 2000", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Àgueda Salvà Fàbregues i Lluïsa Salvà Fàbregues. Palma, 1 de desembre de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Pere Mójer Reynés, Gabriel Cañellas Ripoll, Andreu Ramon Beltran. Lloseta, 13 de desembre de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Miquela Obrador Ballester, Catalina Obrador Ballester, Tonina Juan Sagreras. Porreres, 15 de desembre de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Antònia Reus Rotger, Margalida Cànaves Corró, Francisca-Maria Sampol Colom. Inca, 19 de desembre de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Torres Torres, M., Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Maria Marí Marí, Francisca Marí Marí, de Sant Joan de Labritja. Eivissa, 29 de setembre de 2000", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Torres Torres, M., Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Magdalena Pereyra Soliva, Rosa Tur Prats, Lluïsa Llobet Prats,Pura Riera Castelló, Carme Serra Serapio. Eivissa, 29 de setembre de 2000", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Torres Torres, M., Corbera Pou, J.,. , "Conversa amb Pilar Juan Escandell. La Mola, Formentera, 29 de setembre de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • Corbera, J., Barceló, G.,. , "Tertúlia i festa a Son Campanàrio Collet. Amb Jaume Santandreu Oliver, Pe- tra Juan Juan, Baltasar Morey Veny i Joana Veny Suñer. I amb la col·labora-ció especial de Margalida Rigo Mesquida. Manacor, 29 de febrer de 2000.", Col.lecció 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'. España, 2000. Publicaciones multimedia.
 • CALAFAT, Rosa. , "El Desamparament après dels catalanoparlants. El cas illenc en comparació amb altres punts dels Països Catalans", Cinga. Anuari de l'Institut d'Estudis del Baix Cinca-IEA. España, 2000. Capítulo de libro.