Escuchar

Otras publicaciones

  • Bibiloni, Gabriel. , "Elisió de -n i -r, distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot", SOLÀ, Joan et. al. [dirs]: Gramàtica del català contemporani. Ed. Empúries. España, 2002. Capítulo de libro.
  • Bibiloni, Gabriel. , "Un estàndard nacional o tres estàndars regionals?", Perspectives sociolingüístiques a les Illes Balears. Res Publica Edicions. España, 2002. Capítulo de libro.
  • Bibiloni, Gabriel. , "El balear i l'estàndard", Variació dialectal i estandardització. España, 2002. Capítulo de libro.
  • Melià, Joan. , "Políticas lingüísticas e educativas no estado español. A situación nas Illas Baleares", Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias. Políticas Lingüísticas e Educativas na Europa Comunitaria. Santiago de Compostela, 22-24 novembro 2001. España, 2002. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "Parlar bé. Orientacions per a l'ús correcte de la llengua catalana, especialment referides a les Illes Balears. (2ª edició)". España, 2002. Libro.
  • Corbera Pou, J.. , "Les archives audiovisuelles des dialectes catalans des Îles Baléares", Pusch, Claus D. / RAIBLE, Wolfgang (Hrsg.): Romanistische Korpuslinguistik - Korpora und gesprochene Sprache. Alemania, 2002. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "L'Alguer i Mallorca: unes relacions fins ara (quasi) inexistents.", La ruta de les illes: de Mallorca a Sardenya. A cura de Joan Armangué i Herrero.. Italia, 2002. Capítulo de libro.
  • Calafat, Rosa; Dols, Nicolau; Mesquida, Joan-Antoni; Picornell, Antoni; Corbera Pou, Jaume. , "Corral. Curs de perfeccionament del llenguatge oral (català) per a professionals dels mitjans de comunicació", CD. España, 2002. Publicaciones multimedia.
  • Corbera Pou, Jaume (recerca documental i tria musical); Manresa, Joan (tria musical). , "Les llengües d'Europa", CD. España, 2002. Publicaciones multimedia.
  • CALAFAT, Rosa. , "Perspectives de futur per a la llengua catalana. Condicions per avançar cap a la normalitat lingüística", Perspectives sociolingüístiques a les Illes Balears. España, 2002. Capítulo de libro.