Escuchar

Otras publicaciones

  • Prieto, P.; Vanrell, M.M.. , "L'adquisició de l'entonació del català", Studi Catalani. Suoni e Parole.. Italia, 2009. Acta de congreso.
  • Melià, Joan. , "Feitís sobre Sant Joan i la llengua catalana", Miscel•lània Homenatge a Josep Estelrich i Costa (Monografies santjoaneres, 20) Sant Joan; Col•lectiu Teranyines - Institut d'Estudis Baleàrics, 2009 (p. 335-348). España, 2009. Capítulo de libro.
  • Joan Melià. , "L'ús interpersonal del català a les Illes Balears", Simposi Internacional sobre el català al segle XX. Balanç de la situació i perspectives de futur. España, 2009. Capítulo de libro.
  • Melià, J.. , "5.9. L'aprenentatge de la llengua", Memòria del CES. Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears. 2008. España, 2009. Capítulo de libro.