Escuchar

Otras publicaciones

  • Astruc, Ll., Payne, E., Post, B., Prieto, P., Vanrell, M.M.. , "Word prosody in early child Catalan, Spanish and English.", Speech Prosody 2010 100173. Estados Unidos De América, 2010. Acta de congreso.
  • Payne, E.; Post, B.; Astruc, Ll.; Prieto, P.; Vanrell, M.M.. , "A cross-linguistic study of prosodic lengthening in child-directed speech.", Speech Prosody 2010. Estados Unidos De América, 2010. Acta de congreso.
  • Vanrell, M.M.; Prieto, P.; Astruc, Ll.; Payne, E.; Post, B.. , "Early acquisition of F0 alignment and scaling patterns in Catalan and Spanish", Speech Prosody 2010. Estados Unidos De América, 2010. Acta de congreso.
  • Vanrell, M.M.. , "Entonació i focus en les interrogatives parcials del català de Mallorca.", Interlingüística XX. España, 2010. Acta de congreso.
  • Melià, J.. , "5.9. L'extensió dels coneixements de llengua catalana", Memòria del CES. Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears. 2009. España, 2010. Capítulo de libro.
  • CALAFAT, Rosa. , "Torcebraç entre dues cultures. De l'ecosistema de les llengües: de discursos i de percepcions.". España, 2010. Libro.
  • CALAFAT, Rosa. , "Per a un ús ètic del llenguatge". España, 2010. Libro.