Escuchar

Otras publicaciones

 • Vanrell, M.M.; Cabré, T.. , "Entonació vocativa i mot mínim en alguerès.", Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català.. España, 2011. Capítulo de libro.
 • Cabré, T., Vanrell, M.M.. , "Accent i entonació en els vocatius de l'alguerès.", La toponomàstica de les illes del Mediterrani occidental (XXXV Col¿loqui de la Societat d'Onomàstica, 10-11 May 2008, l'Alguer).. España, 2011. Acta de congreso.
 • Prieto, P., Thorson, J., Estrella, A., Vanrell, M.M.. , "Early intonational development in Spanish: A Case-Study.", Selected Proceedings of the 13th Hispanic Linguistics Symposium.. Estados Unidos De América, 2011. Acta de congreso.
 • Vanrell, M.M., Cabré, T.. , "Troncamento e intonazione dei vocativi in Italia centromeridionale.", Contesto comunicativo e variabilità nella produzione e percezione della lingua, Atti el 7 convegno AISV (26-28 January 2011, Lecce).. Italia, 2011. Acta de congreso.
 • Gabriel Bibiloni. , "Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua. Barcelona, Fundació UCE i Òmnium Cultural, 2011.", Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua. España, 2011. Libro.
 • Branchadell, A.; Melià, J.. , "Language Policy in the World of Business and Consumer Affaire: from Non-Existence to Ineffectiveness", Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan. Reino Unido, 2011. Capítulo de libro.
 • Gomila, M.; Melià, J.; Oliver, S.. , "La transmissió intergeneracional en matrimonis lingüísticament mixtos (català - castellà) a Mallorca", Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana.. España, 2011. Capítulo de libro.
 • Boix, E.; Melià, J.; Montoya, B.. , "Policies Promoting the Use of Catalan in Oral Communications and to Improve Attitudes towards the Language", Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan. Reino Unido, 2011. Capítulo de libro.
 • Gomila, M.; Melià, J.; Oliver, S.. , "La Transmissió intergeneracional en matrimonis lingüísticament mixtos (català/castellà) a Mallorca", Les llengües al sofà.El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana. España, 2011. Capítulo de libro.
 • Melià, Joan. , "L'estatus de les llengües d'Espanya: Illes Balears.", Actes del I Simposi Internacional sobre Situació i perspectives del Plurilingüisme a Europa 2008. España, 2011. Capítulo de libro.
 • Melià, J.. , "Pròleg", Del llibre de Joan Lladonet 'Aquests són els teus drets lingüístics. Memòria d'un incompliment. España, 2011. Otros.
 • Calafat Vila, Rosa. , "Els mots lingüístics i els mots culturals", El Català em sedueix. 53 reflexions de Tallers per la Llengua per viure millor en català. España, 2011. Artículo.