Escuchar

Otras publicaciones

  • Prieto, P.; Borràs-Comes, J.; Cabré, T.; Crespo-Sendra, V.; Mascaró, I.; Roseano, P.; Sichel-Bazin, R.; Vanrell, M.M.. , "Intonational phonology of Catalan and its dialectal varieties.", Intonational Variation in Romance. Reino Unido, 2015. Capítulo de libro.
  • Roseano, P.; Vanrell, M.M.; Prieto, P.. , "Fri_ToBI: Intonation variation of Friulian and its varieties.". Reino Unido, 2015. Capítulo de libro.
  • Vanrell, M.M.; Ballone, F.; Schirru, C.; Prieto, P.. , "Sardinian intonational phonology: Logudorese and Campidanese varieties.", Intonational Variation in Romance. Reino Unido, 2015. Capítulo de libro.
  • Barceló-Coblijn, Lluís. , "La complexitat del llenguatge en tots els nivells: dels gens a l'espècie", Complèxica: cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. España, 2015. Capítulo de libro.