Escuchar

Participación en congresos

  • CALAFAT, Rosa. , "Normativa i llengua estàndard en els registres televisiu". "Jornada sobre els models lingüístics de la comunicació audiovisual: El valencià de la futura RTVV: reptes i oportunitats", València, España, 2017. Mesa redonda.
  • CALAFAT, Rosa; i CALERO, Àlvaro. , "From Morphology to sepakers' psychological perception. The acquisition of catalan as first language (L1).". "13th Generative Approaches to Language Acquisition (GALA13). Universitat de les Illes Balears, del 7 al 9 de setembre de 2017", Palma, España, 2017. Póster.
  • CALAFAT, Rosa. , "European Minority Languages: Text and Context. Attitudes of Speakers". "Internacional Eurolinguistics Conference. European Philology and Societal Issues (29 de setembre a 1 d'octubre)", Donaüworth, Alemania, 2017. Conferencia invitada.
  • CALAFAT, Rosa. , "La Gestió del multilingüisme a la recerca universitària.". "XX Trobada de Serveis Lingüístic Universitaris", Tarragona, España, 2017. Datos de publicación: Fòrum Vives. Comentarista.
  • Barceló-Coblijn, Lluís; Palmer-Riera, Margarita ; Irurtzun, Aritz; Gomila, Antoni. , "Clinical markers from language complexity patterns". "Crossroads in Complex Systems", Palma, España, 2017. Póster.