Participación en congresos

 • Vanrell, M.M.; Armstrong-Abrami, M.; Castroviejo, E.; Mayol, L.. , "La adquisición inicial de la interfaz prosodia-pragmática: la prosodia de la evidencialidad". "XXIII. Deutscher Hispanistentag", Australia, 2023. Presentación de comunicación.
 • Feldhausen, I.; García-Sánchez, I.; Vanrell, M.M.. , "Teaching Information structure in a heritage language: Focus realization in Peninsular Spanish". "Sprachliche Variation als Ressource für den Sprachunterricht (LiDi 2023)", Suiza, 2023. Presentación de comunicación.
 • Little, Christopher Wade; Vanrell Bosch, Maria del Mar. , "Language Attitudes and Variation: The Case of Ibizan Youth". "XIX International Conference on Minority Languages", Carmarthen, Reino Unido, 2023. Presentación de comunicación.
 • Little, Christopher Wade; Vanrell Bosch, Maria del Mar. , "Llengua, turisme i variació: El cas particular dels joves a Eivissa". "Jornades d'Intercanvi Docent a la Facultat de Filosofia i Lletres: Illes, Mares, Turisme, Fronteres", Palma, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.; Crespí. I.; Vanrell, M. M.; Amengual, C.; Castell, X.. , "La contribucio? de les mudes lingu?i?stiques a la recerca sociolingu?i?stica sobre el plurilingu?isme en l'entorn educatiu". "IRED'23 - Conferencia Internacional de Investigación en Educación", Palma, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Vanrell, M.M.. . "IRED'23 Conferència Internacional d'Investigació Educativa i IV Jornades de Recerca i Innovació Educativa a les Illes Balears. Teixir xarxes davant dels desafiaments de l'educació.", España, 2023. Secretaria comité organizador.
 • Vanrell, M.M.. . "Illes, Mars, Turisme, Fronteres. Seminari de recerca i intercanvi docent", España, 2023. Miembro del comité organizador.
 • Vanrell, M.M.. . "I Workshop d'Estudiants de Postgrau en Llengua, Literatura i Educació: Ètica, Transferència i Compromís social de la recerca en Humanitats i Ciències Socials", España, 2023. Miembro del comité organizador.
 • Little, C.; Vanrell, M.M.. , "Llengua, turisme i variació: el cas particular de la població jove a Eivissa". "Illes, Mars, Turisme, Fronteres. Seminari de recerca i intercanvi docent", España, 2023. Ponencia.
 • Torres-Tamarit, F.; Vanrell, M.M.. , "Una aproximació variacionista a les seqüències d'imperatiu més clític en el català de Mallorca". "Sinergies de recerca IV", España, 2023. Mesa redonda.
 • Cremades, Elga; Crespí, Isabel; Amengual, Catalina; Castell, Xisca; Vanrell, Maria del Mar.. , "La contribució de les mudes lingüístiques a la recerca sociolingüística sobre el plurilingüisme en l'entorn educatiu". "Conferència Internacional de Recerca en Educació", Palma, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Vanrell, M.M.; Armstrong, M.E.; Castroviejo, E.; Mayol, L.. , "L'adquisició inicial de la interfície prosòdia-pragmàtica: la prosòdia de l'evidencialitat". "Workshop sobre la prosòdia del català", España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Little, C.; Vanrell, M.M.. , "The relationship between language dominance and attitudes: evidence from Ibizan youth". "The XIX International Conference on Minority Languages", Reino Unido, 2023. Presentación de comunicación.
 • Calafat, Rosa. , "Discursos y textos escolares: la ortoepía del castellano en Mallorca". "Políticas, ideologías y actitudes lingüísticas en la España y América de los siglos xviii y xix", Berlín, Alemania, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.; Barceló-Coblijn, L.. , "Grammar in speakers of Catalan and Spanish with Williams syndrome: a first descriptive approach". "40th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA)", Mérida, España, 2023. Ponencia.
 • Cremades, E.; Solivellas, I.; Tudela-Isanta, A.. , "Ideologies lingu?i?stiques i plurilingu?isme en l'ensenyament". "IRED'23 - Conferencia Internacional de Investigación en Educación", Palma, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.. , "Variacio?, alternanc?a argumental i predicats psicolo?gics: el cas de les nominalitzacions en catala?". "V Jornades de Lingüística Catalana a Viena", Viena, Austria, 2023. Ponencia.
 • Castellà, C.; Cremades, E.; Dols, N.; Fité, R.. , "Com apliquem la normativa set anys després?". "VI Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra'", España, 2023. Mesa redonda.
 • Cremades, E.. , "The expression of the external argument in psych nominals: a description for Catalan and other Romance languages". "Psych Predicates in Romance Languages", Düsseldorf, Alemania, 2023. Ponencia.
 • Cremades, E.. , "Learner corpora as a tool for teaching grammar in the classroom of Catalan as an additional language". "EDULING", Bellaterra, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.. , "Learner corpora, interlanguage and Catalan as an additional language: some descriptive considerations". "Recent Advances in Digital Humanities", Timisoara, Rumania, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.. , "Aprendre catala? des de l'angle?s: interllengua i expressio? escrita". "LXVIII annual Anglo-Catalan Society's conference", Palma, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.. , "L'u?s de Flip i Padlet per al treball de la compete?ncia comunicativa: una experie?ncia amb l'alumnat d'Educacio? Prima?ria". "ICON-EDU", Alacant, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.. , "Noms psicolo?gics i argument extern: el cas del català". "Seminari sobre predicats psicològics en català i en altres llengües romàniques", Palma, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.. , "Ensenyar llengua en entorns de minoritzacio?: el cas de les Illes Balears". "V Jornada sobre el Perfil Docent del segle XXI: ensenyar llengua en contextos de minorització", Alacant, España, 2023. Conferencia invitada.
 • Cremades, E.; Ramsburg, J.. , "La vitalitat de la concordança de participi en el català de Mallorca". "VI Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra'", España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Cremades, E.. , "Internal argument and psych nominals in Catalan". "Psych Predicates in Romance Languages", Düsseldorf, Alemania, 2023. Ponencia.
 • Pedro Guijarro-Fuentes; Melania S. Masià; Iban Mañas-Navarrete; Iria Bello-Viruega. , "Bilingualism and monolingualism: a window to test direct object expressions". "Null Objects from a Crosslinguistic and Developmental Perspective, Goethe Universität, 7-8 de desembre", Frankfurt, Alemania, 2023. Ponencia.
 • Salvà, S.. , "El català de Mallorca: una finestra per a estudiar la concordança del participi". "V Jornades de Lingüística Catalana a Viena", Viena, Austria, 2023. Conferencia invitada.
 • Salvà, S.. , "Majorcan Catalan: a window to analyse past participle agreement". "Societas Linguistica Europaea: 56th Annual Meeting (SLE 2023)", Atenas, Grecia, 2023. Presentación de comunicación.
 • Salvà, S.. , "Majorcan Catalan and corpora analysis: a window to analyse past participle agreement as an epiphenomenon". "53rd Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL53)", París, Francia, 2023. Presentación de comunicación.
 • Melania S. Masià; Zuriñe Abalos; Elena Castroviejo. , "Production of referential expressions in typical and autistic children: a linguistic pragmatic study". "18th International Pragmatics Conference, Université Libre de Bruxelles, 9-14 de juliol", Bélgica, 2023. Póster.
 • Ivan Solivellas. , "La lengua común como pretexto: discursos de legitimación del monolingüismo en España". "40.º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)", Mèrida, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Ivan Solivellas. , "Canvi de llengua i gènere: a propòsit de l'esprint de les dones i l'Alguer". "8è Congrés Català Internacional de Sociologia", Barcelona, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Ivan Solivellas. , "Una catalanitat sentida: llengua i identitat(s) a l'Alguer". "LXVIII Anglo-Catalan Society Conference", Palma, Mallorca, España, 2023. Presentación de comunicación.
 • Ivan Solivellas. , "Pompeu Fabra a l'imaginari gonella i blaver". "VI Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra", Tarragona, España, 2023. Presentación de comunicación.