Escuchar

Estudios medievales (GRESMED)

Otras publicaciones

  • BARCELÓ CRESPÍ, Maria. , "El raval de mar de la ciutat de Mallorca (Segles XIII-XV)". España, 2012. Libro.
  • BARCELÓ CRESPÍ, Maria. , "Gregori Genovard i Espanyol, entre el cercle de canonges humanistes", Ramon Llull i el lul.lisme: pensament i llenguatge, Actes de les Jornades en homentage a J. N. Hillgarth i A. Bonner. España, 2012. Capítulo de libro.
  • BARCELÓ CRESPÍ, Maria. , "Notes sobre l'hospital de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XV)", La Corona Catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol. España, 2012. Capítulo de libro.
  • Coll font, M. Carme. , "El Llibre Manual de Pere Romeu, notari públic de Mallorca (1239-1243)". España, 2012. Documento científico-técnico.
  • JUAN VICENS, Antònia. , "«La intervenció d'Antoni Canet al Portal del Mirador. Proposta d'atribució»", GAMBÚZ SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.); Jaume II i la Catedral de Mallorca. España, 2012. Capítulo de libro.
  • Maria Isabel Ripoll; Margalida Tortella. , "Ramon Llull i el Lul·lisme: Pensament i llenguatge", Ramon Llull i el Lul·lisme: Pensament i llenguatge. España, 2012. Editor.
  • Maria Isabel Ripoll Perelló. , "Llibre d'intenció", Llibre d'intenció. España, 2012. Edición crítica pura de textos.
  • Tina Sabater. , "Jaume II promotor de les arts. La capella de la Trinitat de la seu de Mallorca", AA. VV., Le plaisir de l'art du Moyen Âge. Commande, production et réception de l'oeuvre d'art. Mélanges en hommage a Xavier Barral i Altet. Francia, 2012. Capítulo de libro.
  • Tina Sabater. , "Art i arquitectura en temps de Jaume II. Estat dels coneixements", Jaume II i Sanç I: dues actituds, un mateix projecte. XXX Jornades d'Estudis Històrics Locals. España, 2012. Capítulo de libro.