Escuchar

Estudios medievales (GRESMED)

Participación en congresos

 • BARCELÓ CRESPÍ, Maria. , "Relacions de Mallorca amb el Nord d'Àfrica (segle XV)". "XXXI Jornades d'Estudis Històrics Locals La Barbaria i les Balears: les relacions entre Tunis i l'arxipèlag al llarg de la història", Palma de Mallorca, España, 2012. Presentación de comunicación.
 • BARCELÓ CRESPÍ, M.; CAPELLÀ GALMÉS, M.À.. , "La presencia d'objectes nordafricans a cases de la Ciutat de Mallorca a la tardor medieval". "XXXI Jornades d'Estudis Històrics Locals La Barbaria i les Balears: les relacions entre Tunis i l'arxipèlag al llarg de la història", Palma de Mallorca, España, 2012. Presentación de comunicación.
 • CERDÀ GARRIGA, Magdalena. , "Les imatges de Maria a les portalades del gòtic mallorquí". "Congrés internacional Les portalades gòtiques a la Corona d'Aragó", Barcelona, España, 2012. Presentación de comunicación.
 • Coll Font, M. Carme. , "Mallorca i el nord d'Àfrica, entre 1239 i 1243, al Llibre manual de Pere Romeu". "La Barbaria i les Balears : les relacions entre Tunis i l'arxipèlag al llarg de la història. XXXI Jornades d'Estudis Històrics Locals: Palma, del 28 al 29 de novembre de 2012", Palma, España, 2012. Datos de publicación: La Barbaria i les Balears : les relacions entre Tunis i l'arxipèlag al llarg de la història. XXXI Jornades d'Estudis Històrics Locals. Presentación de comunicación.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "L'activitat lul·liana a la Mallorca del segle XIV: un lul·lisme amagat?". "Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J. N. Hillgarth i a. Bonner", Palma, España, 2012. Datos de publicación: pp: 161-192. Ponencia.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "La casa reial mallorquina: franciscanisme i lul·lisme.". "Jaume II, Sanç I. Dues actituds, un mateix projecte. XXX Jornades d'Estudis Històrics Locals.", Palma, España, 2012. Datos de publicación: pp: 73-99. Ponencia.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Ramon Llull et Anselm Turmeda, deux positions majorquines a l'égard de l'Islam". "Les relations entre la Barberie et les Îles Baléares à travers l'histoire", Túnez, Túnez, 2012. Conferencia invitada.
 • JUAN VICENS, Antònia. , "El pecado reflejado en el arte. Tentación y castigo". "I Seminario Internacional 'Literatura y Pecado'", Palma de Mallorca, España, 2012. Conferencia invitada.
 • JUAN VICENS, Antònia. , "Motius fitomorfics i elements de marginalia a les portalades gòtiques de les Balears. Una aproximació a l'evolució de les formes i als autors". "Portalades gòtiques a la Corona d'Aragó", Barcelona, España, 2012. Presentación de comunicación.
 • Tina Sabater. , "Portalades i portals esculpits a Mallorca. Temes i funcions". "Portalades gòtiques a la Corona d'Aragó", Barcelona, España, 2012. Ponencia.
 • SUREDA JUBANY, M.; SERRANO COLL, M.; LOZANO LÓPEZ, E.; ESCANDELL PROUST, I.; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, C.. , "Les catedrals catalanes en el context europeu (s. X-XII). Escenaris i escenografies". "Les catedrals catalanes en el context europeu (s. X-XII). Escenaris i escenografies", Girona, España, 2012. Miembro del comité organizador.