Escuchar

Comunicaciones Mòbils (MCG)

Proyectos y contratos

  • PRDIB-2002GC3-18 - "Suport a grups d'investigació competitius: grup d'enginyeria telemàtica", 2002-2005. Investigador principal: José Luis Ferrer Gomila. Ajudes per donar suport a grups d'investigació competititus. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació i Tecnologia. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Proyecto.