Comunicaciones Mòbils (MCG)

Proyectos y contratos

  • PCTIB-2005GC1-09 - "Suport a grups d'investigació competitius: grup d'enginyeria telemàtica", 2006-2008. Investigador principal: Guillem Femenias Nadal. Ajudes per donar suport a grups d'investigació competititus. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació i Tecnologia. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Proyecto.