Escuchar

Comunicaciones Mòbils (MCG)

Tesis y trabajos de investigación

  • Domingo i Ferrer, Josep, "Integritat del software i identificació distribuïda: contribucions al control d'accés". Universitat Autònoma de Barcelona, España, 1991. Tesis doctoral.