Escuchar

Comunicaciones Mòbils (MCG)

Tesis y trabajos de investigación

  • M. Magdalena Payeras Capellà, "Memòria d'investigació titulada 'Protocols de Comerç Electrònic: Pagament Anònim i Intercanvi Multipart'". UIB, España, 2002. Trabajo de investigación.