Escuchar

Comunicaciones Mòbils (MCG)

Tesis y trabajos de investigación

  • Miquel Angel Cabot Nadal, "Implementació en Android d'un protocol no rastrejable, anònim i equitatiu de micropagament aplicat a serveis basats en localització". Universitat de les Illes Balears, España, 2011. Tesis de Máster.