Patrimonio audiovisual, mass-media e ilustración (PAMMI)

Proyectos y contratos

  • AAEE075/2017 - "Patrimoni en imatge, turisme i paisatge. OFP Mallorca web i aplicació informàtica per a dispositius mòbils / Patrimonio en imagen, turismo y paisaje. OFP Mallorca web y aplicación informática para dispositivos mòviles.", 2017-2018. Investigador principal: Maria-Josep Mulet Gutiérrez. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Direcció General d'Innovació i Recerca. Proyecto.
  • PID 171845 - "Anàlisi de la coordinació docent i de la càrrega de treball de l'estudiant del màster en Patrimoni cultural: investigació i gestió. Pla de millores.", 2017-2018. Investigador principal: Maria-Josep Mulet Gutiérrez. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) Vicerectoral de Professorat i Seus Universitàries (UIB). Proyecto.