Patrimonio audiovisual, mass-media e ilustración (PAMMI)

Tesis y trabajos de investigación

  • Rosa Júlia Roman Quetglas, "L'art dels jardins a Mallorca a les èpoques moderna i contemporània: bases teòriques i metodològiques". Universitat de les Illes Balears, España, 2012. DEA.