Patrimonio audiovisual, mass-media e ilustración (PAMMI)

Tesis y trabajos de investigación

  • Rosa Júlia Roman Quetglas, "Els Jardins de Mallorca en els segles XVIII i XIX. Del paisatge il·lustrat a l'eclecticisme burgès". Universitat de les Illes Balears, España, 2017. Tesis doctoral.