Escuchar

Ampliació dels terminis per a les estades breus de professors convidats al semestre de 2020

(Contenido en el idioma por defecto)

El dia 1 de setembre de 2019 fou publicada la Convocatòria per a la concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats (primer semestre de 2020). Aquestes ajudes foren concedides el 30 d’octubre per resolució del Vicerector d’Investigació i Internacionalització.

El programa d’ajudes per estades breus de professors convidats és un dels més afectats tant per l'aplicació de l'estat d'alarma decretat a Espanya com per les distintes restriccions de mobilitat que s'han produït arreu del món. Conscient de la situació, i amb l’objectiu de seguir promovent la internacionalització de la recerca a la UIB i impulsar la recuperació de l’activitat investigadora internacional en els propers mesos, el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització modifica la convocatòria a l’empara de la situació d’excepcionalitat i sens perjudici dels afectats en els termes inclosos a la resolució de modificació

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 30/04/2020