Escuchar

Decret CAIB de mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària

(Contenido en el idioma por defecto)

La lluita contra els efectes de la COVID-19 està posant en relleu una intensa activitat dels poders públics per contenir i mitigar els efectes de la pandèmia, especialment a partir de la declaració de l'estat d'alarma, duita a terme pel Govern central mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

En aquest context, i en paral·lel a les mesures relatives a la protecció de la salut pública, que són prioritàries, les administracions públiques estan posant en marxa polítiques de caràcter econòmic i social adreçades a pal·liar, en el que sigui possible, els efectes de la crisi sanitària en l'activitat productiva i el teixit empresarial, els drets dels treballadors i els col·lectius socials més vulnerables. 

Per això es va publicar al BOIB amb data d'ahir el Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària.

Fecha de publicación: 02/04/2020