Autorització temporal de l'ús dels ajuts per assistència a congressos per a la modalitat no presencial

(Contenido en el idioma por defecto)

S’autoritza la concessió d’ajuts en el marc del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos en el cas d’actes en modalitat no presencial, amb el benentès que es compleixin la resta de prescripcions i requeriments de l’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball.

Acord executiu 13597/2020, del dia 30 de juny, pel qual s’autoritza temporalment l’ús dels ajuts per assistència a congressos del programa de foment de la recerca per a congressos en modalitat no presencial (FOU núm. 500).

Fecha de publicación: 05/08/2020